Deflaation vastaiset toimenpiteet

Helmikuun lopulla 2002 Japanin hallitus hyväksyi uuden toimintalinjan, pakettiratkaisun deflaation torjumiseksi. Se asetti pääministeri Koizumin vaikeaan pulmatilanteeseen deflaation torjumisessa.
Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen.
Hallituksen mielestä finanssipolitiikan keinot olivat osoittautuneet tehottomiksi. Finanssipolitiikan lisähöllentämiselle ei katsottu enää olevan varaa, koska julkisen sektorin velka oli monien mielestä paisunut liian suureksi. Tällaisten väitteiden esittäjät tuntuvat olleen ainakin osittain oikeassa. Eräiden taloustieteilijöiden mielestä kysyntää olisi voitu vahvistaa ja deflaatio pysäyttää, jos rahapolitiikan ja finanssipolitiikan kevennyksiä olisi käytetty samansuuntaisesti.
Sivut 179-180

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään