Deflaation vaikutukset

Deflaatio on inflaation vastakkaisilmiö. Täysin puhjennut deflaatio edellyttää itsepintaisesti jatkuvaa yleisen hintatason alenemista. Japanin keskuspankki on määritellyt sen "laajaksi ja pitkään jatkuvaksi hintojen alenemiseksi". Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, edellyttää lisäksi termin käyttämiseltä, että hintojen aleneminen on jatkunut vähintään kaksi vuotta.
Deflaatio saattaa ilmetä kysynnän romahtamisena ja sitkeästi jatkuvana supistumisena, joten tuottajien on jatkuvasti alennettava hintojaan saadakseen tuotteilleen ostajia. Deflaatiopaineita syntyy myös tarjontapuolella, kun esimerkiksi teknologian kehitys johtaa voimakkaaseen liikakapasiteettiin ja ylitarjontaan. Lievä ja väliaikainen deflaatio voi johtua myös tarjontapuolen merkittävistä parannuksista tai sen aiheuttaa tuontihintojen aleneminen. Tällöin talouskehitys voi jatkua vahvana ja omaisuusarvot jopa nousta.
Deflaation vaikutukset ovat paljolti samanlaisia kuin talouslamalla, työttömyyden kasvulla ja rahoituspaineilla. Voimakkaan deflaation aiheuttama taantuma saattaa erota ainakin siinä suhteessa "normaalista" taantumasta, että se voi johtaa korkotason laskemiseen nollatasolle tai ainakin lähelle nollaa. Sitä alemmalle tasolle korkoa ei voida laskea, sillä ihmiset eivät hyväksyisi negatiivista nimellistä korkotasoa, koska he voisivat säilyttää varojaan käteisenä...
Sivut 176, 196, 214, 368

Valikoituja kirjan teemoja

Eristäytymispolitiikka

Löytöretkien jälkeisenä aikakautena lähetyssaarnaajat ja Kiina välittivät japanilaisille tietoja länsimaista. Japanilaiset saivat siten varsin oikean kuvan länsimaisesta maailmasta. Tämä tiedon välittyminen hoidettiin kuitenkin siten, ettei japanilaisilla itsellään ollut todellisia yhteyksiä vieraisiin kansoihin. Kun kristittyjen lähetyssaarnaajien toiminnan pelättiin johtavan ajan mittaan siirtokuntien perustamiseen, Japani sulki ulkomaalaisilta ovensa 1500luvun lopulla. Maa oli Tokugawan shogunaatin hallinnassa 16031868 ja sen aikana Japanissa muovailtiin vielä nykyäänkin vallitsevan sosiaalisen järjestelmän perusmuodot. Tokugawasuvun hallituskaudella Japanista tehtiin suuresti omavarainen, itseensä tyytyväinen maailma. Luvaton poistuminen Japanista rangaistiin kuolemantuomiolla. Siten Japani eristettiin lähes täydellisesti muusta maailmasta.
Sivut 329330
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään