Bonus-järjestelmä

Varsinaisen palkan lisäksi vakinaisille työntekijöille maksetaan Japanissa bonuksia eli lisäpalkkioita yleensä kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesä-heinäkuussa. Bonusten alkuperäisenä tarkoituksena oli maksaa työntekijöille heille kuuluvaksi katsottu osuus yrityksen voitosta. Sillä pyrittiin vahvistamaan työntekijöiden kiitollisuuden tunnetta yritystään kohtaan...
Työntekijät pitävät bonuksia itselleen normaalisti kuuluvina palkanlisinä. Niiden perusteella suunnitellaan rahankäyttöä. Monet perheet ostavat bonus-rahoilla kestokulutushyödykkeitä, televisioita, videonauhureita ja autoja. Bonuksilla tehdään runsaasti myös asuntokauppoja ja lyhennetään pankeilta saatuja lainoja. Yrityksetkin pitävät bonuksia nykyisin normaalisti työntekijöiden palkkaukseen kuuluvana etuna. Työntekijälle maksetaan vuosittain vähintään kolmen kuukauden peruspalkka bonuksina. Vuosina 2004-2005 maksettiin julkisen sektorin työntekijöille bonuksina 4,4 kuukauden palkka. Suurten yritysten maksamat bonukset nousivat vuonna 2006 keskimäärin 868 932 jeniin eli noin 7 500 dollariin.
Sivut 92, 130-131, 276-277

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään