Bonus-järjestelmä

Varsinaisen palkan lisäksi vakinaisille työntekijöille maksetaan Japanissa bonuksia eli lisäpalkkioita yleensä kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesä-heinäkuussa. Bonusten alkuperäisenä tarkoituksena oli maksaa työntekijöille heille kuuluvaksi katsottu osuus yrityksen voitosta. Sillä pyrittiin vahvistamaan työntekijöiden kiitollisuuden tunnetta yritystään kohtaan...
Työntekijät pitävät bonuksia itselleen normaalisti kuuluvina palkanlisinä. Niiden perusteella suunnitellaan rahankäyttöä. Monet perheet ostavat bonus-rahoilla kestokulutushyödykkeitä, televisioita, videonauhureita ja autoja. Bonuksilla tehdään runsaasti myös asuntokauppoja ja lyhennetään pankeilta saatuja lainoja. Yrityksetkin pitävät bonuksia nykyisin normaalisti työntekijöiden palkkaukseen kuuluvana etuna. Työntekijälle maksetaan vuosittain vähintään kolmen kuukauden peruspalkka bonuksina. Vuosina 2004-2005 maksettiin julkisen sektorin työntekijöille bonuksina 4,4 kuukauden palkka. Suurten yritysten maksamat bonukset nousivat vuonna 2006 keskimäärin 868 932 jeniin eli noin 7 500 dollariin.
Sivut 92, 130-131, 276-277

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään