Bonus-järjestelmä

Varsinaisen palkan lisäksi vakinaisille työntekijöille maksetaan Japanissa bonuksia eli lisäpalkkioita yleensä kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesä-heinäkuussa. Bonusten alkuperäisenä tarkoituksena oli maksaa työntekijöille heille kuuluvaksi katsottu osuus yrityksen voitosta. Sillä pyrittiin vahvistamaan työntekijöiden kiitollisuuden tunnetta yritystään kohtaan...
Työntekijät pitävät bonuksia itselleen normaalisti kuuluvina palkanlisinä. Niiden perusteella suunnitellaan rahankäyttöä. Monet perheet ostavat bonus-rahoilla kestokulutushyödykkeitä, televisioita, videonauhureita ja autoja. Bonuksilla tehdään runsaasti myös asuntokauppoja ja lyhennetään pankeilta saatuja lainoja. Yrityksetkin pitävät bonuksia nykyisin normaalisti työntekijöiden palkkaukseen kuuluvana etuna. Työntekijälle maksetaan vuosittain vähintään kolmen kuukauden peruspalkka bonuksina. Vuosina 2004-2005 maksettiin julkisen sektorin työntekijöille bonuksina 4,4 kuukauden palkka. Suurten yritysten maksamat bonukset nousivat vuonna 2006 keskimäärin 868 932 jeniin eli noin 7 500 dollariin.
Sivut 92, 130-131, 276-277

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään