’Amakudari’, ’taivaista laskeutuminen’

Talousalan ministeriöistä lähdettyään useimmat Japanin korkeat virkamiehet siirtyvät talouselämän palvelukseen konsultteina tai yritysten ja yhteisöjen hallitusten puheenjohtajina. Menettelyä kutsutaan ilkikurisesti \"amakudariksi", taivaista laskeutumiseksi.
Vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen mukaan 127 valtiovarainministeriön ja Japanin keskuspankin eläkkeelle siirtynyttä virkamiestä oli saanut johtotason tai neuvonantajan aseman jostakin tutkimukseen osallistuneesta 138 pankista. Osa virkamiehistä siirtyy myös politiikkaan. Näin syntyneen suhdeverkoston ansiosta eri alojen välillä vallitsee harvinaisen läheinen, näkemyksellinen yhteisymmärrys...
Vuoden 2004 alussa valtion yhdeksästä rahoitusalan yhtiöstä kahdeksalla oli huippujohtajana eläkkeelle siirtynyt valtion virkamies, yleensä entinen varaministeri. Hallitus haluaa rajoittaa lukumäärän 50 prosenttiin...
Sivut 107-108, 271

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään