Akselikeskeinen nationalismi

Japani on pyrkinyt rakentamaan Aasian-Tyynenmeren alueelle keskinäiseen kansainväliseen riippuvuuteen perustuvan järjestelmän, johon ei liity sotilaallista kunnianhimoa.
Haitat syntyvät pääosin taloudellisen toiminnan sivutuotteena. Viemällä tuotteitaan Japani vie myös japanilaista elintapaa. Tuotteiden saatetaan nähdä turmelevan niitä ostavien ihmisten perinteiset elintavat. Japanin vienti johtaisi siten eräänlaiseen uuskolonialismiin. Eräät japanilaiset tutkijat ovat kutsuneet tätä \"akselikeskeiseksi nationalismiksi\". Se on tiedostamaton tapa, jolla kansallismielinen valtio levittää vaikutustaan naapurikansojen keskuuteen...
Sivu 357

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään