"Aasian ihme"

Ylireagointia oli havaittavissa sekä Aasian kriisin syiden että sen synnyttämän toivottomuuden selittelyissä. Johtopäätökset kriisin seurauksista olivat perusteettoman ankaria.
Tapahtumat eivät olleet niin vakavia, että ne olisivat vaarantaneet Tyynenmeren alueen tulevaisuuden kehityksen. Olisi ollut syytä muistaa, että talouslamat ja rahoitusmarkkinoiden romahdukset myös elpyvät ja uudistuvat – usein odotettua nopeammin. Tutkijoiden tekemien selvitysten mukaan yhtäaikaiset valuutta- ja pankkikriisit alentavat talouskasvua tyypillisesti vain viiden vuoden ajan noin kaksi prosenttia vuosittain.
Aasian valuutta- ja rahoituskriisi oli ankara takaisku, mutta se ei merkinnyt kaiken tuhoutumista. "Aasian ihme" ja aasialaiset arvot eivät kuolleet vaivoihinsa. Olisi pikemminkin voitu odottaa, että aasialaisten tarmokas yritteliäisyys saisi useimmissa alueen maissa aikaan talouselämän elpymisen uuden vuosituhannen alkaessa tai pian sen jälkeen...
Sivu 317

Valikoituja kirjan teemoja

Eläkevakuutusmaksut

Japanin yleinen kansaneläkejärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että vaikka eläkevakuutuksilla on kerätty varoja tulevien eläkkeiden maksamiseen, eläkkeitä ei ole maksettu eläkeläisten itsensä maksamien vakuutusmaksurahojen säästöillä. Työssä käyvien henkilöiden vakuutusmaksuilla on aluksi hoidettu kaikkien niidenkin eläketurva, jotka jo ovat vanhuksina siirtyneet eläkeläisiksi. Toisin sanoen, kysymyksessä on ollut sukupolvien välinen riippuvuusjärjestelmä, jossa nuorempi sukupolvi maksaa vakuutusmaksuja vanhempien sukupolvien eläkkeiden tukemiseksi. Eläkejärjestelmä muuttuu kuitenkin sellaiseksi, että työssä käyvät henkilöt säästävät omaa eläkeikäänsä varten maksamalla eläkevakuutuksia. Heidän eläkkeitään ei siis tulevaisuudessa tarvitse maksaa työssä käyviltä kerätyillä varoilla.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään