"Aasian ihme"

Ylireagointia oli havaittavissa sekä Aasian kriisin syiden että sen synnyttämän toivottomuuden selittelyissä. Johtopäätökset kriisin seurauksista olivat perusteettoman ankaria.
Tapahtumat eivät olleet niin vakavia, että ne olisivat vaarantaneet Tyynenmeren alueen tulevaisuuden kehityksen. Olisi ollut syytä muistaa, että talouslamat ja rahoitusmarkkinoiden romahdukset myös elpyvät ja uudistuvat – usein odotettua nopeammin. Tutkijoiden tekemien selvitysten mukaan yhtäaikaiset valuutta- ja pankkikriisit alentavat talouskasvua tyypillisesti vain viiden vuoden ajan noin kaksi prosenttia vuosittain.
Aasian valuutta- ja rahoituskriisi oli ankara takaisku, mutta se ei merkinnyt kaiken tuhoutumista. "Aasian ihme" ja aasialaiset arvot eivät kuolleet vaivoihinsa. Olisi pikemminkin voitu odottaa, että aasialaisten tarmokas yritteliäisyys saisi useimmissa alueen maissa aikaan talouselämän elpymisen uuden vuosituhannen alkaessa tai pian sen jälkeen...
Sivu 317

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään