Aasialaistyyppinen kapitalismi

Joskus on väitetty, että aasialaisuus on yhteen sopimaton globaalin kapitalismin kanssa. Näin ei asia voi olla. Japani ja useimmat muutkin itäisen Aasian maat ovat ryhtyneet hoitamaan taloutensa kehitystä omatyyppisen kapitalistisen järjestelmän pohjalta.
Nykyisen globaalitalouden aikana ne voivat ainoastaan jatkaa toimintaansa maailman kehitystä johtavien Yhdysvaltain ja Euroopan maiden dominoimassa järjestelmässä. Aasian maiden on siis mukauduttava kansainvälisessä taloudessa yleisesti noudatettuihin sääntöihin. Tietenkin aasialaiset voivat pyrkiä säilyttämään oman identtisyytensä ja aasialaiset arvonsa siinä määrin kuin ne voidaan yhdistää kapitalismiin ja demokratiaan, joita he haluavat toteuttaa. Aasian maiden kriisi tarjosi hyvän mahdollisuuden tällaisille kokeiluille.
Sivu 251

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään