Aasialaistyyppinen kapitalismi

Joskus on väitetty, että aasialaisuus on yhteen sopimaton globaalin kapitalismin kanssa. Näin ei asia voi olla. Japani ja useimmat muutkin itäisen Aasian maat ovat ryhtyneet hoitamaan taloutensa kehitystä omatyyppisen kapitalistisen järjestelmän pohjalta.
Nykyisen globaalitalouden aikana ne voivat ainoastaan jatkaa toimintaansa maailman kehitystä johtavien Yhdysvaltain ja Euroopan maiden dominoimassa järjestelmässä. Aasian maiden on siis mukauduttava kansainvälisessä taloudessa yleisesti noudatettuihin sääntöihin. Tietenkin aasialaiset voivat pyrkiä säilyttämään oman identtisyytensä ja aasialaiset arvonsa siinä määrin kuin ne voidaan yhdistää kapitalismiin ja demokratiaan, joita he haluavat toteuttaa. Aasian maiden kriisi tarjosi hyvän mahdollisuuden tällaisille kokeiluille.
Sivu 251

Valikoituja kirjan teemoja

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään