Aasialainen arvomaailma

Aasian maat edustavat kehitysasteensa, kulttuurinsa, perinteittensä ja tapojensa puolesta eurooppalaisia paljon heterogeenisempia väestöryhmiä. Jos ylipäänsä voidaan puhua aasialaisuudesta, sitä ei suinkaan voida pitää yhtenäisenä poliittisena tai taloudellisena järjestelmänä eikä ideologiana.
Aasialaisista arvoistakin puhuttaessa kysymykseen voivat tulla lähinnä vain eräiden yksittäisten maiden kulttuuriin liittyvät arvot. Tässäkin suhteessa on oltava hyvin varovainen, sillä maiden väliset erot ovat erittäin suuret. Aasian kansat vaihtelevat maailman rikkaimmista köyhimpiin, teknisesti edistyneimmistä hyvin alkukantaisissa olosuhteissa eläviin, ylenpalttisesta hyvinvoinnista nauttivista rutiköyhiin ryysyläisiin. Japanilaiset yritykset ovat valittaneet, että Itä-Aasian kielissä ja kulttuureissa ilmenevät erot muodostavat heille vaikean esteen. Koskaan ei voi olla varma, että paikalliset työntekijät ymmärtävät oikein johdon tarkoitusperät...
Sivut 248, 313, 316

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään