Uuskonservatismi

Vuosina 1997-2006 tapahtunut kehitys osoitti, että Japanin hallitus kävi tarmokkaasti käsiksi monien suurten uudistusten ongelmiin. Uudistukset olivat hyvin erilaisia, mutta niiden yleisenä tavoitteena oli \"uuskonservatismin\" periaatteiden soveltaminen. Tämän ajattelun yti-menä on hallinnon pienuus. Sen operatiivisina ilmaisuina käytetään itseluottamuksen, oma-vastuun ja yksilön nerokkuuden kaltaisten kysymysten korostamista. Kansalaisliikkeet lisäävät \"läpinäkyvyyden\" ja \"vastuun\" vektorit tähän kaavaan.
Markkinavoimat eivät kuitenkaan voi ratkaista kaikkia ongelmia. Esimerkiksi ympäristökysy-mysten hoitaminen antaa uusia haasteita myös nykyajan kapitalismille...
Sivu 261

Valikoituja kirjan teemoja

’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa opiskella elämää. Japanissa näistä nuorista käytetään freeter termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 1534 vuotiasta, tilapäis tai osaaikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. Freeter yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. Freetereitä oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 , lukion päättäneistä 50 ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 .
Sivut 119, 133134
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään