Työnantajan menestyminen

Usein on sanottu, että japanilaiset työntekijät asettavat työnantajansa menestyksen tärkeimmäksi tavoitteekseen elämässään.
Näin asia olikin vielä 1980-luvulla tehtyjen mielipidetutkimusten mukaan. Muualla maailmassa japanilaisia työntekijöitä on pidetty liiallisen ahkerina, lojaaleina ja säästäväisinä. Yritykset on nähty työntekijöitään holhoavina "perheinä"...
Sivut 85-86

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään