Työnantajan menestyminen

Usein on sanottu, että japanilaiset työntekijät asettavat työnantajansa menestyksen tärkeimmäksi tavoitteekseen elämässään.
Näin asia olikin vielä 1980-luvulla tehtyjen mielipidetutkimusten mukaan. Muualla maailmassa japanilaisia työntekijöitä on pidetty liiallisen ahkerina, lojaaleina ja säästäväisinä. Yritykset on nähty työntekijöitään holhoavina "perheinä"...
Sivut 85-86

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään