Palkkajärjestelmä muutosten alaisena

Palkan määräytyminen työsuhteen kestoajan perusteella syntyi Japanissa koko työelämän kestävän työsuhdejärjestelmän sivutuotteena. Työntekijän alkupalkka määräytyi iän ja asianomaisen koulutuksellisen taustan perusteella ja se oli yleensä suhteellisen alhainen. Palkka nousi vuosittain tietyn asteikon mukaisesti. Palkan nousu jatkui yleensä siihen saakka, kunnes työntekijä saavutti noin 50-55 vuoden iän...
Japanilaisten työntekijöiden iän mukana nousevaa palkkakehitystä on perusteltu sillä, että työntekijän taidot kasvavat palveluvuosien myötä. Järjestelmää on perusteltu myös ns. \"kannustinolettamuksella\"...
Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteet työikään perustuvaa palkkajärjestelmää kohtaan alkoivat muuttua jo 1980-luvulla ja sitä on pyritty parantamaan monilla uudistuksilla. Useat yritykset ovat muuttaneet palkkarakennettaan siten, että työntekijän kyvyille ja suoritustasolle pannaan palkankorotuksissa suurempi paino kuin työvuosien määrälle. Helmikuussa 2003 suoritetun tutkimuksen mukaan vain 18 % suurista yrityksistä ilmoitti aikovansa jatkaa vuosittaisia palkankorotuksia työiän perusteella...
Sivut 130-132, 154, 240

Valikoituja kirjan teemoja

Kiina globaalin deflaation viejänä

Deflaatiosta keskusteltaessa on puhuttu paljon Kiinasta. Business Week ja The Economist ovat globaalista deflaatiosta kirjoittaessaan maininneet erityisesti Kiinan halpojen tuotteiden viejämaana ja deflaation levittäjänä. Pankkiiriliike Morgan Stanleyn pääekonomisti Stephen Roach on syyttänyt Kiinaa globaalin deflaatiovaaran aiheuttamisesta. Kiinan talous onkin näytellyt hyvin merkittävää osaa hintatason muodostumisessa teollisuustuotteiden maailmanmarkkinoilla. Kiinasta tuli vuonna 2003 maailman neljänneksi suurin vientimaa... Maan talous on viime vuosina kasvanut noin 9-10 %:n vauhdilla. Kiinan tuotannon on arvioitu kuluneen 5-vuotiskauden aikana painaneen maailman teollisuustuotteiden hintatasoa alaspäin 7 % ja vähittäishintoja 10 %. Kiinan talouden deflatorisia vaikutuksia lisää hallituksen politiikalla synnytetty suuri ylikapasiteetti monilla tuotannon sektoreilla.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään