Palkkajärjestelmä muutosten alaisena

Palkan määräytyminen työsuhteen kestoajan perusteella syntyi Japanissa koko työelämän kestävän työsuhdejärjestelmän sivutuotteena. Työntekijän alkupalkka määräytyi iän ja asianomaisen koulutuksellisen taustan perusteella ja se oli yleensä suhteellisen alhainen. Palkka nousi vuosittain tietyn asteikon mukaisesti. Palkan nousu jatkui yleensä siihen saakka, kunnes työntekijä saavutti noin 50-55 vuoden iän...
Japanilaisten työntekijöiden iän mukana nousevaa palkkakehitystä on perusteltu sillä, että työntekijän taidot kasvavat palveluvuosien myötä. Järjestelmää on perusteltu myös ns. \"kannustinolettamuksella\"...
Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteet työikään perustuvaa palkkajärjestelmää kohtaan alkoivat muuttua jo 1980-luvulla ja sitä on pyritty parantamaan monilla uudistuksilla. Useat yritykset ovat muuttaneet palkkarakennettaan siten, että työntekijän kyvyille ja suoritustasolle pannaan palkankorotuksissa suurempi paino kuin työvuosien määrälle. Helmikuussa 2003 suoritetun tutkimuksen mukaan vain 18 % suurista yrityksistä ilmoitti aikovansa jatkaa vuosittaisia palkankorotuksia työiän perusteella...
Sivut 130-132, 154, 240

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään