Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen ja globalisaatio ovat sanoja, jotka ovat monissa maissa tulleet jokapäiväiseen käyttöön ilman, että ihmisillä olisi ollut tarkkaa käsitystä niiden merkityksestä.
Yleisessä kielenkäytössä kansainvälistyminen on liitetty kansainväliseen kauppaan, kansojen välisiin suhteisiin, sopimuksiin ja liittoihin. Mediassa ei ole juuri kiinnitetty huomiota siihen, että tapahtunut kehitys on merkinnyt myös aikaisemmin suhteellisen edun periaatteelle perustuneen maiden välisen kaupan muuttumista alueiden väliseksi kaupaksi, jota tukee absoluuttinen, selvä ja kiistaton etu. Viime vuosisadan lopulla kiihtynyt pääoman ja hyödykkeiden maailmanlaajuisesti vapaa liikkuminen on tehnyt tyhjäksi englantilaisen taloustieteilijän David Ricardon vuonna 1817 esittämän "suhteellisen edun" teorian kansainvälisessä kaupassa. Sen nimenomaisena ja oleellisena edellytyksenä oli, etteivät työvoima ja pääoma ole siirrettävissä kansojen välillä.
Sivut 227, 324-337

Valikoituja kirjan teemoja

Työkäytännössä alkanut muutos

Työmarkkinoiden lailliset puitteet muotoiltiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeisissä suurtyöttömyyden olosuhteissa markkinoiden suoran valvonnan hengessä työvoiman riiston estämiseksi. Nämä puitteet olivat 1990-luvulla kehityksen myötä vanhentuneet. Talouselämän edustajien näkemysten mukaan viranomaisilla oli kiire ryhtyä uudistamaan ja ajanmukaistamaan työmarkkinapolitiikkaansa. Inhimillisten voimavarojen täyden potentiaalin hyväksikäyttö on tärkeätä, jotta voitaisiin välttää korkean kustannustason mahdollisesti aiheuttamat onttoutumisilmiöt. Väestörakenteen kasvavien eläkekulujen ja terveydenhoitokustannusten johdosta pidettiin myös tärkeätä vahvistaa tulokertymää nostamalla työikäisen työvoiman osallistumistasoa ja työn tuottavuutta...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään