Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen ja globalisaatio ovat sanoja, jotka ovat monissa maissa tulleet jokapäiväiseen käyttöön ilman, että ihmisillä olisi ollut tarkkaa käsitystä niiden merkityksestä.
Yleisessä kielenkäytössä kansainvälistyminen on liitetty kansainväliseen kauppaan, kansojen välisiin suhteisiin, sopimuksiin ja liittoihin. Mediassa ei ole juuri kiinnitetty huomiota siihen, että tapahtunut kehitys on merkinnyt myös aikaisemmin suhteellisen edun periaatteelle perustuneen maiden välisen kaupan muuttumista alueiden väliseksi kaupaksi, jota tukee absoluuttinen, selvä ja kiistaton etu. Viime vuosisadan lopulla kiihtynyt pääoman ja hyödykkeiden maailmanlaajuisesti vapaa liikkuminen on tehnyt tyhjäksi englantilaisen taloustieteilijän David Ricardon vuonna 1817 esittämän "suhteellisen edun" teorian kansainvälisessä kaupassa. Sen nimenomaisena ja oleellisena edellytyksenä oli, etteivät työvoima ja pääoma ole siirrettävissä kansojen välillä.
Sivut 227, 324-337

Valikoituja kirjan teemoja

Elvytyspolitiikka

Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen...
Sivut 41, 177, 179181, 200, 211214
Lue lisää

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään