Hintatason vääristymät

Jenin jyrkkä arvonnousu aiheutti vakavia vääristymiä Japanin kotimaiseen hintatasoon. Vuoden 1986 tilastoluvut osoittivat, että vaikka tuontihinnat olivat laskeneet 32 % ja tukkuhinnat 8 %, kuluttajahinnat nousivat lähes 1 prosentilla! Kuluttajien näkökulmasta jenin vahvistumisesta ei siis ollut mitään hyötyä. Kuluttajien maksamat hinnat nousivat, vaikka tuonti- ja tukkuhinnat olivat laskeneet todennäköisesti eniten maailmassa.
Sivut 227-228

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään