Globaalikylä

Maailman muuttuessa yhdeksi suureksi globaalikyläksi japanilaiset eivät voi mielestään enää selvitä toimimalla vain "japanilaisittain". Japanilaisten on kuljettava yleisten virtausten mukana ja suoritettava laaja selvitys siitä, mitkä asiat toimivat Japanin yhteiskunnassa ja mitkä eivät. Japanilaiset ajattelevat, että heidän on uskallettava kohdattava karu todellisuus, hengitettävä syvään ja sen jälkeen muutettava kaikki muuttamista vaativat asiat.
Sivut 240, 338

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään