’Elinikäinen’ työsuhde

Japanin järjestelmän jatkuvuuden eräänä mittapuuna on käytetty ns. elinikäistä työsuhdejärjestelmää. Median mielestä "vanhat" työmarkkinat, jotka tarjosivat vakaata, koko työelämän kestävää työsuhdetta, näyttävät lopullisesti hävinneen. Tämä yleinen näkemys ei pidä paikkaansa. Tutkimusten mukaan työmarkkinat ovat nykyään vakaampia kuin mitä yleensä kuvitellaan. Työajan kestolla mitattu työsuhteiden vakaus on ollut tyypillistä erityisesti Japanille, jossa sekä miesten että naisten työsuhteen kesto on viimeisten 20 vuoden aikana jatkuvasti lisääntynyt.
Sivut 85-86, 100, 116, 122, 146, 269

Valikoituja kirjan teemoja

Tyynenmeren alueen vuosisata

Itä-Aasian maiden, erityisesti Kiinan tarjoamista suurista mahdollisuuksista puhuttiin 1990-luvulla paljon Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanpankki julkaisi 1993 erittäin optimistisen raportin globaalin talouden näkymistä ja Itä-Aasian kehitysmaista. Siinä ennustettiin Kiinan, Taiwanin ja Hongkongin yhteenlasketun bruttokansantuotteen nousevan 9 800 mrd dollariin vuonna 2002. Se olisi tehnyt "Kiinan talousalueesta" maailman suurimman. Raportissa hehkutettiin kiitosta Itä-Aasian talousalueelle. Sen nähtiin saavuttaneen vakaan aseman maailmantalouden kasvukeskuksena. Tämä kuulosti kauniilta musiikilta Kiinan johdon korvissa, koska aikaisemmat puheet Japanin johtoasemasta Itä-Aasian kasvukeskuksessa muuttuivat nyt arvioissa Kiinan mahtiaseman aikakaudeksi. Maailman huomio kääntyikin Itä-Aasiaan ja erityisesti Kiinaan. Ihmiset uskoivat 21. vuosisadan muodostuvan "Tyynenmeren alueen vuosisadaksi".
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään