’Elinikäinen’ työsuhde

Japanin järjestelmän jatkuvuuden eräänä mittapuuna on käytetty ns. elinikäistä työsuhdejärjestelmää. Median mielestä "vanhat" työmarkkinat, jotka tarjosivat vakaata, koko työelämän kestävää työsuhdetta, näyttävät lopullisesti hävinneen. Tämä yleinen näkemys ei pidä paikkaansa. Tutkimusten mukaan työmarkkinat ovat nykyään vakaampia kuin mitä yleensä kuvitellaan. Työajan kestolla mitattu työsuhteiden vakaus on ollut tyypillistä erityisesti Japanille, jossa sekä miesten että naisten työsuhteen kesto on viimeisten 20 vuoden aikana jatkuvasti lisääntynyt.
Sivut 85-86, 100, 116, 122, 146, 269

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään