Asenteet työsuhdekäytäntöön muuttuvat

Japanissa on ollut havaittavissa voimakkaita paineita työsuhdekäytännön muuttamiseksi vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja talouselämän muuttuvia rakenteita.
Paineiden alkuunpanijoita ovat työntekijöiden muuttuneet asenteet, väestön ikääntyvä rakenne ja naisten kasvava osuus työvoimasta. Paineita aiheuttavat myös mikroelektroniikan edistymisessä ja muilla teknologian osa-alueilla tapahtunut kehitys sekä yritysten toiminnan globalisoituminen. Japanin sosiaalipolitiikan neuvostona tunnettu hallituksen neuvoaantava elin esitti jo vuonna 1992, että yhteiskunnan tulisi panna enemmän painoa yksilöille. Neuvosto suositteli muutoksia Japanissa vakiintuneeseen työsuhdekäytäntöön, joka on rohkaissut työntekijöitä keskittämään elämänsä työnantajayrityksensä ympärille. Muutoksia suositeltiin nimenomaan virkaikäjärjestelmään, yrityksen huolenpitoon työntekijöittensä asunnoista ja työajan lyhentämiseen. Monet yritykset ryhtyivätkin tekemään muutoksia järjestelmiinsä näiden suositusten mukaisella tavalla...
Sivu 119

Valikoituja kirjan teemoja

Eristäytymispolitiikka

Löytöretkien jälkeisenä aikakautena lähetyssaarnaajat ja Kiina välittivät japanilaisille tietoja länsimaista. Japanilaiset saivat siten varsin oikean kuvan länsimaisesta maailmasta. Tämä tiedon välittyminen hoidettiin kuitenkin siten, ettei japanilaisilla itsellään ollut todellisia yhteyksiä vieraisiin kansoihin. Kun kristittyjen lähetyssaarnaajien toiminnan pelättiin johtavan ajan mittaan siirtokuntien perustamiseen, Japani sulki ulkomaalaisilta ovensa 1500luvun lopulla. Maa oli Tokugawan shogunaatin hallinnassa 16031868 ja sen aikana Japanissa muovailtiin vielä nykyäänkin vallitsevan sosiaalisen järjestelmän perusmuodot. Tokugawasuvun hallituskaudella Japanista tehtiin suuresti omavarainen, itseensä tyytyväinen maailma. Luvaton poistuminen Japanista rangaistiin kuolemantuomiolla. Siten Japani eristettiin lähes täydellisesti muusta maailmasta.
Sivut 329330
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään