Aasian valuutta- ja rahoituskriisin synty

Thaimaan bahtin romahdus heinäkuussa 1997 aloitti alueellisen valuutta- ja rahoitusjärjestelmän kriisin. Se sai aikaan valuuttojen vakautta heiluttelevan hyökyaallon, joka kulki nopeasti Indonesiaan, Malesiaan, Filippiineille ja Etelä-Koreaan. Useat niistä romahtivat.
Paniikki levisi Venäjälle ja Brasiliaan saakka. Eräässä vaiheessa tilannetta tarkasteltiin uhkana koko maailmantaloudelle. Thaimaan baht ja Korean won menettivät miltei puolet heinäkuun 1997 dollariarvostaan. Indonesian rupia putosi kuudennekseen. Siellä kriisi laajeni sosiaaliseksi, etniseksi ja poliittiseksi kuohunnaksi.
Syntynyt hätätila näytti pyyhkäisevän pois aikaisemmin menestyksekkäimpinä pidettyjen kehitysmaiden tulevaisuuden odotukset. Kriisiä edeltäneen kahden vuosikymmenen aikana alueen maat olivat osoittaneet hämmästystä herättävää menestystä lentäessään symbolisesti Japanin johtohanhen perässä hanhiparvena. Aina kun uusi maa liittyi parveen, sen lentovauhti näytti kiihtyvän. Alueen kehitystä oli kiitelty suorastaan euforisesti. Aasian kriisi särki illuusion, ettei parven etenemistä voitaisi estää...
Sivut 308-310

Valikoituja kirjan teemoja

Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten – osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön – välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään