Sisällysluettelo

Saatteeksi lukijalle6
Mielikuvat ja käsitykset Japanista10
Varhaisimmat vaiheet11
Kiinnostuksen lisääntyminen Japania kohtaan15
Stereotyyppiset mielikuvat japanilaisista16
Keskenään kilpailevat mielikuvat17
Menestyksen hyväksyttävät tekijät20
Menestyksen kielteiset selitykset etualalle21
Revisionistien vääristyneet väitteet23
Arvostelun kohteet muuttuvat28
Yhdysvallat ei ole maailman standarditalous30
Japanilaiset kuluttajatko puilla paljailla?31
“Oy Japanin” toimintatavat33
Japanin teollistamispolitiikan seuraamuksia34
Vääristellyt väitteet viehättävät35
Näkemysten muuttuminen 1990-luvulla37
Lopettakaa Japanin ilkeämielinen käsittely38
Aasian kriisi kovensi kritiikkiä40
Taloustieteilijöiden shokkihoitoa42
Miksi Japanin tila nähtiin toivottomana?43
Miehitysajan mullistukset44
Sodan päättyminen johti kaaokseen45
Miehityspolitiikan tavoitteet47
Perustuslain muuttaminen50
Suuryritysten eliminointi54
Maareformi56
Kuoppainen alkutaival hyvinvointiin58
Kylmä sota lämmitti suhtautumisen Japaniin60
Korean sota62
Miehitysajan vaikutukset63
Uusi kasvun kausi 1950-196566
Talouskasvun alkuvaiheen vaikeudet67
Tuontiteknologian merkitys68
Maailman menestynein teollisuusvaltio70
Robottien luvattu maa73
Japanin teknologian ominaispiirteet74
Tutkimusvaroilla teolliseen johtoasemaan78
Jälkijunassa tietoyhteiskuntaan82
Japanin markkinatalousjärjestelmä84
A. Yrityksen toiminta84
Tyypillisiä kehityspiirteitä84
Japanin romahduksen odotukset88
Minkälainen on japanilaistyyppinen yritys?91
Yrityksen rahoitus94
Yrityksen ja työntekijän välinen suhde95
Palvelukseen ottaminen ja pätevöityminen97
Pitkäaikaisen työsuhteen takaaminen100
Yrityksen perinteinen johtaminen102
Yrityksen johtaminen uusissa olosuhteissa103
Päätöksenteko yrityksessä105
Onko kollektiivinen liikkeenjohto vanhentunut?106
Virkamiesten asema yhteiskunnassa107
Byrokratian ja liikkeenjohdon arvostelua109
Yrityksen johtamisen valvonta111
Osakkeenomistajien asema113
B. Japanin työsuhdejärjestelmä115
Työmarkkinoiden puitteet ja kehitystrendit115
Työsuhdekäytännön menetelmät117
Asenteet työsuhdekäytäntöön muuttuvat119
Työlainsäädäntö uudistettu120
Hyvä koulutus tarjoaa parhaan työuran122
Kouluongelmat ja nuorisorikollisuus lisääntyneet124
> Työhönottomenetelmät ja ylennysperusteet uudistuvat125
Työpaikka tarjoaa monipuolisen koulutuksen128
Palkkajärjestelmä muutosten alaisena130
Nuorison muuttuvat asenteet133
Japanilainen työn etiikka135
Työntarjonnan muuttuvat rakenteet139
Naisten osuus työvoimasta kasvanut140
Työvoiman ikääntyminen142
Työaika lähellä länsimaista tasoa145
Pitkäaikaiset työsuhteet jatkuvat146
Työttömyys edelleen alhaisella tasolla147
Eläkkeelle siirtyminen myöhentyy149
Ammattiyhdistysliike yrityskeskeinen150
Työnantajien näkemyksiä153
Keiretsu-järjestelmä155
Amerikkalaisten tyrkyttämä “uusi talous”158
Kuplatalouden synty ja romahdus165
Korkeasuhdanteesta kuplaan165
Talouskuplan puhkeaminen167
Talousmahdin asemasta lamaan ja elpymiseen168
Deflaation peikko pelottaa Japania176
Maailmantalouden deflatorisen rakenteen syntyminen181
Pankkikriisin alku185
Ongelmaluottojen lisääntyminen186
Rahoituslaitosten kriisi on ollut pelottava191
Huonojen lainojen poistaminen taseista195
Rahoitusjärjestelmän vakauttaminen199
Taloudellinen hätätilapaketti201
Pankkien fuusioituminen205
Pankkikriisin aiheuttamat reaktiot209
Talouselämän elvytys kuin tervassa uintia211
Rakennemuutokset 21. vuosisadalle215
Elämme murroksen kautta215
Vauras, tasa-arvoinen ja homogeeninen kansa218
Säännelty, sidottu ja läpinäkymätön järjestelmä219
Taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet vanhentuneet220
Perusnäkemyksiä muutostarpeesta222
Rakennemuutospyrkimykset 1980-luvulla224
Vahvan jenin ja vaihtotaseen vaikutukset224
Yritysten uusi monikansallinen strategia227
Ihmisten työhalun horjuttaminen230
Kellutuksen epäonnistuminen231
Politiikka ja talous ovat erottamattomat232
Aikakauden päättyminen233
Japanin kolmas avautuminen235
Markkinaympäristön uusi tilanne237
Japanin kriittiset haasteet239
Rahoitusjärjestelmän uudistaminen241
Liberalisoinnin varhaisemmat vaiheet241
Uudistamistarpeiden taustatekijät242
Japanin suuri “alkuräjähdys”244
Japanin kytkennät Aasian kehitykseen247
Tuotannon siirtyminen ulkomaille253
Talouselämän muutostavoitteet255
Hallituksen näkemykset uudistustarpeista258
Hallituksen uudistukset käynnistyivät ripeästi260
Eräitä sääntelyn vapauttamisen alkuvaikutuksia262
Talouden uusi rakennemuutosohjelma264
Yritysmuotojen ja menetelmien uudistus267
Työmarkkinoiden historiallinen käännekohta268
Hallinnolliset ja fiskaaliset uudistukset270
Julkisen sektorin yritysten kunnostus271
Hallituksen elinten keventäminen272
Sosiaaliturvan uudistaminen274
Opetuslaitoksen tavoitteet muuttuvat280
Rahavalta - Japanin ärsyttävä ase284
Suuri säästämisalttius - kehityksen peruspilari284
Vaihtotaseen ylijäämillä maailman pankkiiriksi287
Kauppataseen ylijäämä laskenut291
Ulkomainen lainananto puolittui 90-luvulla292
Japanin lainaluokituksen alentaminen ja Japanin lisä293
Historian suurimmat ulkomaiset nettovarat296
Suorat sijoitukset ulkomaille297
Japanin asema Yhdysvaltain rahoittajana301
Aasian valuutta- ja talouskriisi308
Kriisin synty308
Japanilaiset pankit alueen rahoittajina311
Median ja tutkijoiden selityksiä kriisin syistä313
Elpyminen kriisistä alkoi nopeasti317
Kriisialueen nykytilanne318
Kriisin opetuksena valvontaa lisättävä322
Kansainvälistyminen ja globalisaatio324
Mitä kansainvälistyminen merkitsee japanilaisille?325
Kulttuurierot aiheuttavat väärinkäsityksiä328
Historiallinen eristäytymispolitiikka329
Kansainvälistymisestä on tullut tavoite331
Mikä on Japanin kansainvälinen rooli?333
Asenteiden kansainvälistyminen olennaista336
Mitä globalisoituminen merkitsee?338
Uusliberalismi saavutti erävoiton345
Sosiaalirakennelmat murtuvat352
Globalisoitusmiskehitys jatkuu354
Siirtyminen moninapaiseen maailmanjärjestykseen358
Päätössanat366
Asialuettelo371
Henkilöluettelo380
Lähdeluettelo383
Internet-osoitteita422