Vaihtotase

Japanin kauppa- ja vaihtotaseen ylijäämät alkoivat jo 1980-luvun puolivälissä paisua valtaviin mittasuhteisiin ja aiheuttaa monille teollisuusmaille suuria vaikeuksia.
Vuosituhannen molemmin puolin Japanin vaihtotaseen ylijäämä vaihteli 11-15 biljoonan jenin (85-125 mrd USD) tasolla. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ylijäämä oli laske-nut alle 3 prosentin rajan.Japanin vaihtotaseen ylijäämät kasvoivat vuodesta 1990 lähtien 10 vuoden aikana hieman yli 1 000 mrd dollarilla. Vertailuna todettakoon, että vastaavana ajanjaksona 1980-luvulla kumulatiivinen vaihtotaseen ylijäämä oli 415 mrd dollaria. Näin ollen jo 1980-luvulla kritisoidut Japanin vaihtotaseen ylijäämät kasvoivat 1990-luvulla lähes 2,5-kertaisiksi. Vaihtotaseen ylijäämien historian uusi ennätys saavutettiin vuonna 2004, jolloin se nousi Japanissa 18,6 biljoonaan jeniin eli 180 mrd dollariin.Sivut 22, 59, 165, 224-225, 287-291