Uuskonservatismi

Vuosina 1997-2006 tapahtunut kehitys osoitti, että Japanin hallitus kävi tarmokkaasti käsiksi monien suurten uudistusten ongelmiin. Uudistukset olivat hyvin erilaisia, mutta niiden yleisenä tavoitteena oli \"uuskonservatismin\" periaatteiden soveltaminen. Tämän ajattelun yti-menä on hallinnon pienuus. Sen operatiivisina ilmaisuina käytetään itseluottamuksen, oma-vastuun ja yksilön nerokkuuden kaltaisten kysymysten korostamista. Kansalaisliikkeet lisäävät \"läpinäkyvyyden\" ja \"vastuun\" vektorit tähän kaavaan.
Markkinavoimat eivät kuitenkaan voi ratkaista kaikkia ongelmia. Esimerkiksi ympäristökysy-mysten hoitaminen antaa uusia haasteita myös nykyajan kapitalismille...Sivu 261