Työttömyys

Lehdistö on ulkomailla arvellut Japanin työttömyyden kohdistuvan ensisijaisesti vanhempiin ikäluokkiin. Sen on sanottu merkitsevän elinikäisen työsuhteen murtumista. Työttömyystilas-tot eivät kuitenkaan tue tällaista oletusta. Joulukuussa 2004 työttömyys kohdistui ankarimmin 15-24 vuotiaiden ryhmään, jonka työttömyysaste oli keskimäärin 7,5 %. Toiseksi korkein (4,7 %) työttömyys oli 25-34 vuotiaiden työntekijöiden ryhmässä. Alhaisin työttömyysaste, vain 2,1 %, oli yli 65 vuotiaiden työtä haluavien ryhmässä ja toiseksi alhaisin (3,2 %) 45-54 vuotiaiden ryhmässä.
Kolmannes työttömistä löytää itselleen sopivan uuden työpaikan alle 3 kuukaudessa ja yli puolet alle 6 kuukaudessa. Japanin työttömyyskorvausta maksetaan työttömäksi joutuneille 90-360 päivän ajan. Korvaus vaihtelee 50-70 prosentin välillä työttömän viimeisessä työpai-kassaan saamasta palkasta. Keskimäärin työtön saa kuukaudessa 150 000 jeniä (noin 1 160 euroa). Työntekijät ja työnantajat maksavat puolittain työttömyysvakuutusmaksua yhteensä 0,8 prosenttia työntekijän palkasta. Hallitus osallistuu työttömyyskorvaukseen maksamalla siitä 14 %. Työttömyyskorvauksen päätyttyä työtön joutuu turvautumaan asuinkuntansa sosiaaliavustuksiin. Jokainen saa kuitenkin elantonsa.sivut 58, 101, 116, 134, 147-148, 169, 235, 254, 370