Työntekijöiden palkkajärjestelmä

Yrityksissä työntekijät sijoitetaan tiettyihin pätevyysluokkiin kyvykkyytensä ja taitojensa arvioimisen perusteella. Henkilökohtaiset palkat määräytyvät näiden pätevyysluokkien perusteella. Eräissä yrityksissä pätevyysluokkien perusteella määräytyviin palkkoihin lisätään vielä henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuva palkanlisä. Pätevyyteen perustuva palkka voi olla sama hyvin erilaisissa tehtävissä. Työntekijän palkankorotukset tapahtuvat korottamalla hänen pätevyysluokitustaan, joten palkkaa voidaan pitää taitojen ja kykyjen perusteella määräytyvänä palkkana.
Kykenevyyteen perustuvan pätevyysjärjestelmän ja pätevyyteen perustuvan palkkauksen merkitys on erittäin suuri. Sillä erotetaan palkat ja tehtävät toisistaan. Länsimaistyyppinen palkka sen sijaan on korvaus tiettyjen tehtävien suorittamisesta. Tämä merkitsee huomattavaa eroa, sillä siinä tehtävien, työn luonteen tai toimenkuvan muuttuminen merkitsee myös palkan muuttumista. Sen vuoksi ihmiset eivät yleensä halua hyväksyä tehtävien vaihtumista, jollei se merkitse myös siirtymistä arvoasteikossa ja palkassa ylöspäin. Täten syntynyt työtehtävien rakenne on luonteeltaan jäykkä. Japanilaistyyppisessä järjestelmässä tällaiset vaikeudet vältetään, sillä palkka määräytyy asianomaisen pätevyysluokituksen mukaisesti silloinkin, kun työtehtävät vaihtuvat vähäpätöisemmiltä vaikuttaviksi. Tehtävien ja palkkojen erottaminen toisistaan tekee järjestelmän huomattavasti joustavammaksi. Tällainen mekanismi tukee japanilaistyyppiselle liikkeenjohdolle luonteenomaista joustavaa tehtävien jakamista ja ryhmätyöskentelyä.Sivut 97-99