Työntekijöiden hyvinvointi

Japanilainen yritys pitää edelleen ensisijaisena vastuunaan työntekijöittensä hyvinvointia.
Angloamerikkalaisille yrityksille ominainen tapa nähdä yrityksen kaikki varat osakkeenomistajien omaisuutena (yrityksen pääjohdon otettua siitä leijonanosansa) ei vastaa japanilaisten ajattelutapaa. Japanilaisten mielestä työntekijöillä, alihankkijoilla, asiakkailla ja yhteiskunnalla on laillinen oikeus esittää omia vaatimuksiaan...Sivu 85