Työntekijän irtisanominen

Työnantajan ei ole Japanissa irtisanomisen yhteydessä tarvinnut esittää työntekijälle syitä päätökseen. Uuden lain mukaan hänen on viipymättä esitettävä irtisanomisen syyt kirjallisesti työntekijän sitä pyytäessä.
Kun työnantaja joutuu kirjallisesti selittämään työsuhteen purkamisen syyt, tuomioistuimenkin on helpompi harkita, onko työsuhde rauennut laissa hyväksyttävistä syistä. Japanissa on tuomioistuimen päätöksellä saatu ennakkotapaus, jonka mukaan ilman hyväksyttävää syytä tehtyä erottamista pidetään mitättömänä ja se tulkitaan työnantajan solvaavaksi menettelyksi.Sivut 106, 121, 217, 235