Työntekijän erottaminen

Lainsäädännöllä ja sitä jo vuonna 1975 tulkinneen tuomioistuimen ennakkotapaukseksi muodostuneella päätöksellä on luotu selkeät puitteet työntekijän erottamiselle. Työntekijän erottaminen tulkitaan nykyään tuomioistuimessa laillisuusperiaatteiden vastaiseksi vallan väärinkäytöksi, jollei menettely täytä neljää sille asetettua perusehtoa.
Ehdoissa edellytetään, että yrityksen rahoitustilanteen kriittisyys uhkaa yrityksen olemassaoloa, yritys on tosissaan pyrkinyt turvautumaan muihinkin toimenpiteisiin kuin irtisanomiseen, yritys on pyrkinyt hankkimaan toimenpiteelleen työntekijäin ymmärtämyksen ja on noudattanut järjenmukaisia normeja valitessaan erotettavat työntekijät.Sivu 152