Työntarjonnan muuttuvat rakenteet

Japanin työmarkkinoiden rakenne on viime vuosina muuttunut sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Työvoiman tarjonnan kehitykseen ovat vaikuttaneet japanilaisten perheiden supistunut koko, työvoiman ikääntyminen, naisten nopea tulo työmarkkinoille sekä väestön jatkuvasti parantunut koulutuksellinen taso. Työvoiman tarjontaan ovat vaikuttaneet myös työntekijöiden, varsinkin nuorimpien, muuttuneet asenteet.
Yritykset haluavat edelleen palvelukseensa nuoria, vast’ikään valmistuneita työntekijöitä. Ne ovat myös olleet kiinnostuneita ottamaan palvelukseensa aikaisempaa enemmän osa-aikaisia ja tilapäisiä työntekijöitä. Alle 35 viikkotuntia tekevien miespuolisten työntekijöiden määrä työssä olevasta työvoimasta oli 7 % vuonna 2005. Vastaava naispuolisten työntekijöiden määrä oli 17 %. Vuonna 2006 osa-aikaisten tilapäistyöntekijöiden tuntipalkka oli keskimäärin vain 40 % vakinaisen työntekijän tuntipalkasta.Sivut 119, 132, 139-149