Työnseisaukset

Vaikka palkkaneuvotteluja kutsutaan \"offensiiveiksi\", ne eivät yleensä johda työtaisteluihin, vaan yrityksen johto ja työntekijät pyrkivät löytämään ongelmille neuvotteluratkaisun. Sodan jälkeisinä aikoina järjestettiin paljon työnseisauksia ja työsulkuja, mutta viime vuosien ja vuosikymmenienkin aikana niiden määrä ja kesto ovat olleet suhteellisesti hyvin vähäisiä.
Vaikeissakin neuvottelutilanteissa japanilaiset työntekijät turvautuvat usein mieluummin mielensosoitukselliseen käyttäytymiseen kuin lakkoon. Niinpä Japanissa on ollut tavallista, että yrityksen työntekijät kantavat käsivarsinauhaa, jossa lukee \"olen lakossa\". Siitä huolimatta työtehtävät hoidetaan normaalisti.Yritysten ammattiliittojen edustajat pitävät yllä läheisiä ja luottamuksellisia suhteita yrityksensä johtoon, jonka kanssa neuvotellaan vaikeista ratkaisuista oluttuopin ääressä. Varsinaiset neuvottelut käydään kaikessa hiljaisuudessa yritysten edustustiloissa. Siellä ammattiliito johtajat laativat sopimuksen yhdessä yhtiön edustajien kanssa. Kaiken toiminnan perustana on yhteistyö ja keskinäinen luottamus. Erään ammattiliiton puheenjohtaja on sanonut: \"Mikä on hyväksi yritykselle, se on hyväksi myös ammattiyhdistykselle". Työläiset tietävät, että yrityksen menestys on heidän työpanoksensa varassa.Japanin ammattiliittojen keskusliiton edustajan mukaan ammattiliitot ajattelevat asioita koko kansakunnan kannalta. Niiden johtajat ajattelevat, että jos heidän työnantajallaan menee paremmin, niin menee koko kansallakin. Yritysjohtajien tapaan heidänkin mielestä yritysten menestymisen suurin haaste on nykyään palkkojen pitäminen kurissa. Viime vuosina he ovat osoittaneet hämmästyttävää ymmärtämystä yritysten vaikeuksia kohtaan.Sivu 152