Työnantajan menestyminen

Usein on sanottu, että japanilaiset työntekijät asettavat työnantajansa menestyksen tärkeimmäksi tavoitteekseen elämässään.
Näin asia olikin vielä 1980-luvulla tehtyjen mielipidetutkimusten mukaan. Muualla maailmassa japanilaisia työntekijöitä on pidetty liiallisen ahkerina, lojaaleina ja säästäväisinä. Yritykset on nähty työntekijöitään holhoavina "perheinä"...Sivut 85-86