Työmarkkinoiden puitteet ja kehitystrendit

Japanin työelämään liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa on tärkeätä kiinnittää huomiota talouselämässä vallitseviin kehitystrendeihin ja japanilaisten yritysten harjoittamiin henkilöstöhallinnon menetelmiin. Talouselämän kehityssuuntauksella on vaikutuksensa yritysten ja työntekijöidenkin käyttäytymiseen. Yritysten henkilöstöhallinto vaikuttaa myös monin tavoin työntekijöiden käyttäytymismalleihin.
Japanin talouselämässä tapahtui 1990-luvulla suuria ja nopeita muutoksia. Hyvinvointi oli kasvanut ennen näkemättömällä tavalla. Jenin vaihtoarvon mahtava nousu tarjosi talouselämälle huikeita mahdollisuuksia. Japanissa koettiin myös suuria vaikeuksia. Näitä olivat pörssiromahdus ja talouskuplan puhkeamisen jälkeinen konkurssien aalto, rahoituslaitosten kriisi ja luottolama, Aasian talouskriisin iskut, markkinoilla syntynyt masennusmieliala, kysynnän hiipuminen ja pitkään jatkunut deflatorinen talouskehitys. Japani teki historian ennätyksen rahankäytössä talouselämän elvyttämiseksi. Muutokset heijastuivat myös työllisyyden rakenteisiin. Niissä tapahtuneet kehitystrendit johtivat suuriin muutoksiin työllisyydessä ja työsuhteiden hoidossa. Kuitenkin voidaan - vastoin mediassa usein esitettyjä väitteitä - todeta, ettei perinteinen työsuhdejärjestelmä ole kokonaan murtunut.Sivut 115-116, 268