"Thatcherismi", Thatcherin talouspolitiikka

Pääministeri Thatcherin talouspolitiikka on vaikuttanut voimakkaasti taloudellisiin päätöksiin monissa maissa. Ennen Thatcherin vuonna 1979 alkanutta kautta Britanniassa laskettiin joka kymmenennen henkilön elävän köyhyysrajan alapuolella. Vuonna 1996 tehdyn köyhyysraportin mukaan joka neljäs henkilö ja joka kolmas lapsi laskettiin virallisesti köyhäksi.
Thatcherin-Major’in pääministerikausien verotuksellisia saavutuksia on kuvattu esimerkillä, jonka mukaan 1980-luvulla yhdelle prosentille veronmaksajista annettiin 29 prosenttia verohelpotuksista. Vain puolet keskimääräisestä tulosta ansainnut henkilö sen sijaan joutui maksamaan seitsemän prosenttia aikaisempaa korkeampia veroja.Margaret Thatcher ryhtyi ponnekkaasti muuttamaan yhteiskuntaa. Yksityistämisprosessinsa lisäetuna hän mursi ammattiyhdistysliikkeen voiman. Hän heikensi ammattiyhdistysliikettä tuhoamalla julkista sektoria aloilla, joilla ammattiyhdistykset olivat voimakkaimpia. Niinpä julkisen sektorin työpaikat vähenivät vuosien 1979-1994 välisenä aikana 7 miljoonasta 5 miljoonaan. Pudotus oli 29 % eli lähes kolmannes. Koska yksityissektorin kehitys oli tuona aikana heikkoa, työpaikkoja katosi Britanniasta yhteensä 1,7 miljoonaa. Uusli-beraalien mielestä yritysten työpaikkojen väheneminen on yleensä aina parempi asia kuin niiden lisääntyminen, koska työntekijöiden palkat nakertavat osakkeenomistuksen arvoa.Myös muut yksityistämisen seuraukset olivat ennalta ennustettavissa. Yksityistettyjen yritysten johtohenkilöt, jotka olivat usein samoja henkilöitä kuin aikaisemminkin, kaksin- tai kolminkertaistivat palkkauksensa. Hallitus oli yleensä käyttänyt veronmaksajien rahaa puhdistaakseen yksityistettävät yritykset veloistaan ja lisännyt niiden pääomia ennen kuin ne pantiin myyntiin.Useissa maissa on todettu yksityistämisen seurausten osoittavan, ettei se ollut lisännyt taloudellista tehokkuutta eikä parantanut kuluttajien saamaa palvelua. Lopputulos merkitsi yksinkertaisesti vain julkisen varallisuuden siirtämistä yksityisiin käsiin. Britanniasssa ja muissa maissa yksityistettyjen yritysten osakkeet ovat valtaosin joutuneet rahoituslaitosten ja suursijoittajien käsiin.Ennen Thatcherin myyntioperaatioita monet Britannian julkisen sektorin yritykset tuottivat voittoa. Esimerkiksi vuonna 1984 valtion yritykset tuottivat valtiolle voittoa yli 7 mrd puntaa. Nyt nämä rahat menevät yksityisille osakkeenomistajille. Palvelun sanotaan laske-neen useissa yksityistetyissä yrityksissä onnettomalle tasolle. Tällainen tapahtumaketju on ollut käynnissä monissa muissakin maissa.Sivut 345, 348-349