Talouden rakennemuutosohjelma

Japanin hallitus teki merkittäviä ratkaisuja hyväksyessään uuden taloudellisen rakennemuutosohjelman. Ohjelman mukaisesti Japanin hallitus ryhtyi kiihdyttämään suurten muutosten tekemistä talouselämän rakenteisiin. Muutosten tuli olla sopusoinnussa kansainvälisten sääntöjen kanssa. Tavoitteisiin pyrittiin toteuttamalla laaja-alaisia toimenpiteitä säännösten liberalisoinnin, järjestelmien uudistamisen sekä eri aloja hoitavien viranomaisten tehokkaan ja koordinoidun tutkimus- ja kehittämistyön avulla.
Uusille liiketoiminnoille suotuisan ympäristön kehittäminen oli eräs keskeisistä hallituksen päämääristä. Tätä tarkoitusta varten hallitus ryhtyi laatimaan ohjelmia uusille, kasvupotentiaalia osoittaville aloille. Hallitus valitsi 15 alaa, joilla se katsoi olevan kasvupotentiaalia. Varmistaakseen, että yritykset voivat näillä aloilla saavuttaa mahdollisimman suuren elinvoiman ja tarjota työpaikkoja, hallitus ryhtyi liberalisoimaan säännöksiä sekä tukemaan avainasemassa pitämiensä ihmisresurssien ja teknologian kehittämistä siten, että ne palvelisivat kunkin alan tarpeita.Sivut 264-266