Suuryritysten hävittäminen

On miltei tragikoomista, että amerikkalaiset ryhtyivät Japanin voitettuaan eliminoimaan teollisuuden, kaupan ja pankkitoiminnan alalla toimineita suuryrityksiä japanilaisten marxilaisten tuella. Monet näistä yrityksistä olivat jo 1600-luvulta saakka toimineita perheyrityksiä, joita johdettiin holdingyhtiöiden avulla. Amerikkalaiset pitivät niitä "feodalistisen ajan jäänteinä", jotka piti "demokratisoinnin onnistumiseksi" hävittää. Taustatekijänä oli tietenkin ajatus, että kaikki mahdollinen tulevaisuuden kilpailu japanilaisten yritysten taholta on hävitettävä.
Zaibatsut määrättiin hajotettavaksi marraskuussa 1945 ja niitä omistaneiden perheiden jäsenet puhdistettiin yritysryppäiden hallintoelimistä. Heiltä kiellettiin jopa oikeus osallistua tulevaisuudessa minkään suuren yrityksen hallintoon.Vuonna 1947 myös Mitsuin ja Mitsubishin kauppayhtiötkin määrättiin hajotettavaksi. Näiden yritysten eliminoiminen oli niin perusteellinen, että myös molempien yhtiöiden liiallisen hyvänä pidettyä osaamista omaavalle yli sadalle työntekijälle annettiin kielto olla muodostamatta mitään muuta yritystä. Japanilaisten yleisen näkemyksen mukaisesti kauppayhtiöiden määrääminen lakkautettavaksi kuvasi amerikkalaisten Japanin elinkeinoelämää kohtaan tunteman vihamielisyyden syvyyttä.Suurten yritysten eliminoiminen lisäsi jo syntynyttä kaaosta. Vankiloista vapautuneet kommunistit ja sosialistit iloitsivat ja osallistuivat aktiivisesti suuryritysten hajottamiseen. Ammattiyhdistysliikkeen aktivistit syyllistyivät joskus myös ylilyönteihin raahatessaan yritystensä johtajia satunnaisesti kokoon haalimiensa \"kansantuomioistuinten\" tuomittaviksi.Sivut 54, 63, 150