Sosiaaliturvan uudistaminen

Suomenkin lehdistössä silloin tällöin esitetyt käsitykset japanilaisten "olemattomista" tai "hyvin alhaisista" sosiaalieduista eivät ole enää vuosiin pitäneet paikkaansa. Valitettavasti tutkijatkin ovat levittäneet vanhentuneista lähteistä saamiaan väärinkäsityksiä Japanin sosiaaliturvasta ja työvoimakustannuksista...
Halpaa työvoimaa ja sosiaalimenojen alhaisuutta ei voida yleistää Kaukoidässä koskemaan myös Japania, jossa työvoimakustannukset ovat olleet dollareissa mitattuina kauan maailman huipputasolla. Maaseudulta ei ole myöskään vuosikymmeniin ollut saatavissa "halpaa työvoimaa"...Valtion eläkejärjestelmä alkoi Japanissa vuonna 1875 sotilaseläkkeistä. Vuodesta 1884 se on koskenut kaikkia valtion työntekijöitä. Runsas eläke laskettiin loppupalkasta. Sairausvakuutusjärjestelmä alkoi 1927. Vuoteen 1961 mennessä se koski kaikkia kansalaisia. Työntekijöiden eläkevakuutuslaki säädettiin vuonna 1942 ja kansaneläkejärjestelmä luotiin vuonna 1961...Sivut 257, 274-279