Sosiaalirakennelmat murtuvat

Läntiset teollisuusmaat ovat tottuneet jo vuosikymmenien ajan omiin mukavuuksia tarjoaviin sosiaalirakenteisiinsa...
Sosiaaliverkon rakenteet uhkaavat nyt suuren kysynnän paineiden alla sortua, kun sen käytölle olisi työttömyydestä kärsivissä maissa paljon tarvetta. Kuuluisa amerikkalainen taloustieteilijä, MIT:n professori Lester C. Thurow totesi vuonna 1996 ilmestyneessä kapitalismin tulevaisuutta käsittelevässä kirjassaan, että "hyvinvointivaltio on tehnyt konkurssin ja se on monissa maissa joutunut tilaan, jota ei voida enää jatkaa".Poliitikot ovat pitkään haranneet yleistä kehitystä vastaan, mutta nyttemmin sosiaalijärjestelmiä koskevat muutokset ovat alkaneet löytää uudet muotonsa. Hyvinvointivaltioiden perustuksia on järkytetty ja odotetun hyvän kehityksen huumassa aikaisemmin rakennettuja sosiaaliturvaetuja on Japanissakin jouduttu leikkaamaan. Taloudellisesti ajatteleva henkilö ei voi pitää järkevänä eikä oikeudenmukaisena sitä, että esimerkiksi työttömyysavustuksia maksetaan vastikkeettomasti työhön tai uuden ammatin opiskeluun kykeneville henkilöille yhteiskunnassa, jossa on valtavan paljon tekemätöntä työtä. Talouden globalisoituminen voi jatkossa johtaa kehitykseen, jossa hyvinvointivaltioista tulee kilpailutalouksia.Sivut 352-353