"Shunto", kevään palkkaoffensiivi

Japanin elinkeinoelämän piirissä jokaisella suurella yrityksellä on oma itsenäinen ammattiliittonsa, joka kantaa yrityksen nimeä: Hitachin ammattiliitto, Sonyn ammattiliitto jne. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että henkilöstön ja johdon väliset suhteet ovat pysyneet esimerkillisen hyvinä. Japanin ammattiyhdistysliike osaa toki osoittaa äänekkäästi mieltään. Jokakeväisen palkkaoffensiivin, shunton eli \"suuren painostuksen\" aikana \"yhteisrintama\" järjestää joukkokokouksia ja puhetilaisuuksia, kantaa julisteita ja polttaa nukkeja.
Palkoista ja työolosuhteista neuvotellaan keväisin palkkaoffensiivien yhteydessä. Tällöin keskustellaan usein vain peruspalkkojen nostamisesta, sillä tulokset ja ylennykset määräävät työntekijäin muut korotukset. Vaikka palkkaneuvotteluja kutsutaan \"offensiiveiksi\", ne eivät yleensä johda työtaisteluihin, vaan yrityksen johto ja työntekijät pyrkivät löytämään ongelmille neuvotteluratkaisun. Sodan jälkeisinä aikoina järjestettiin paljon työnseisauksia ja työsulkuja, mutta viime vuosien ja vuosikymmenienkin aikana niiden määrä ja kesto ovat olleet suhteellisesti hyvin vähäisiä.Vaikeissakin neuvottelutilanteissa japanilaiset työntekijät turvautuvat usein mieluummin mielensosoitukselliseen käyttäytymiseen kuin lakkoon. Niinpä Japanissa on ollut tavallista, että yrityksen työntekijät kantavat käsivarsinauhaa, jossa lukee \"olen lakossa\". Siitä huolimatta työtehtävät hoidetaan normaalisti. Japanin yhteiskunnassa tällainen mielenosoitus on ankara toimenpide, jota pidetään häpeällisenä myös yrityksen johdolle. Sen vuoksi ne eivät yleensä kestä kauan...Sivu 151