Rakennemuutospyrkimykset 1980-luvulla

Vuoden 1986 alussa laadittu ns. Maekawan raportti oli tärkeä, suorastaan käänteentekevä asiakirja Japanin taloudellisen rakennemuutoksen suunnittelulle ja uudenlaisen talouspolitiikan muotoilulle.
Kysymyksessä oli Japanin keskuspankin entisen pääjohtajan Haruo Maekawan johdolla toimineen ryhmän laatima selvitys, miten Japanin tulisi taloudellisten rakennemuutosten avulla sopeutua kansainväliseen harmoniaan. Raportissa esitettiin rohkeita ohjelmasuosituksia talouden muuttamiseksi. Siinä suositeltiin, että Japani lisäisi kotimaista kysyntäänsä mm. asunto- ja kaupunkisuunnittelun hankkeilla. Suosituksiin kuului myös tuloveron alentaminen ja kulutuksen kasvun tukeminen. Raportissa esitettiin, että työntekijöiden tulisi käyttää kokonaan heille kuuluva lomaoikeus ja yrityksiä rohkaistiin ottamaan käyttöön viisipäiväinen työviikko.Raportissa esitettiin monia toimenpiteitä eri aloilla. Näitä olivat tarve muuttaa teollisuuden rakenne paremmin kansainvälistä normaalikäytäntöä vastaavaksi, Japanin markkinoille pääsyn helpottaminen, valuuttakurssien vakaannuttaminen, finanssimarkkinoiden sovittaminen kansainvälisen käytännön mukaiseksi ja osallistuminen kansainvälisiin kustannuksiin Japanin uutta kansainvälistä asemaa vastaavalla tavalla.Maekawan rakenteelliset sopeuttamisehdotukset houkuttelivat julkisuuteen paljon kommentteja. Niissä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin Japanin tulisi ryhtyä.Sivut 224-234