Politiikka ja talous erottamattomat

Nykymaailman maat ovat erittäin suuressa keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Markkinoiden, politiikan ja talouden globaalia integroitumista ei voida enää erottaa toisistaan.
Taloudellinen toiminta on kansainvälistynyt nopeasti, mutta politiikka on edelleen kytkeytynyt kotimaisiin intresseihin ja nationalismiin. Monet kansainvälisen talouden kitkatekijöistä ovat syntyneet tästä epäsymmetrisyydestä. Sen vuoksi talouspolitiikan kansainvälisen koordinoimisen tiellä on paljon vaikeuksia. Omista myönteisistä tai kielteisistä mielipiteistämme riippumatta on kuitenkin syytä havaita, että nationalismin kausi on nopeasti antamassa latua kansainvälisyyden ja globalismin aikakaudelle.Sivu 232