Nuorison asenteet

Japanin työelämässä alkoivat nuorison keskuudessa puhaltaa uudet tuulet 1990-luvulla. Nuoriso tunsi pettymystä Japanin kehitykseen. Nuorisokulttuurin ja yrityskulttuurin välille oli syntynyt syvä kuilu. Nuoret eivät enää halunneet seurata isäinsä yritysuskollista käyttäytymismallia.
Tämä on ollut mahdollista kotitalouksien erinomaisen hyvän taloudellisen aseman vuoksi. Perheet kykenevät avustamaan työttömiä aikuisia lapsiaan loputtomasti. Yltäkylläisyyden yhteiskunnassa, jossa ihmisten koulutustaso on korkea ja ammatilliset tavoitteet monimuotoiset, ihmiset voivat jättää työpaikkansa, johon he eivät ole tyytyväisiä. Japanin työvoimaviranomaisten arvioiden mukaan vuonna 2001 Japanin 3,4 miljoonasta työttömästä oli vain noin kolmannes joutunut tahtomattaan työttömäksi.Japanissa on tullut ihmettelyn aiheeksi aivan uudenlainen ongelma. Nuoret työntekijät ovat alkaneet innokkaasti vaihtaa työpaikkaa etsiessään itselleen paremmin sopivaa ja parempipalkkaista työpaikkaa. Heitä ovat houkutelleet pienet yritykset, joiden on aikaisemmin ollut vaikeata saada työntekijöitä nuorista. Jotkut nuoret eivät myöskään välitä hankkia itselleen pysyvää työpaikkaa, vaan tyytyvät erilaisiin osa-aikaisiin töihin, joita he ovat tehneet jo opiskeluaikanaan.Sivut 133-134, 269, 282