Nanoteknologia

Nanoteknologia on ala, jolla kansainvälinen kilpailu maailman johtoasemasta on jatkuvasti kiristynyt. Nano tarkoittaa etuliitteenä miljardisosaa ja se viittaa äärimmäisen pieniin mittasuhteisiin kuten nanometriin (miljoonasosamillimetriin) tai nanosekuntiin eli sekunnin miljardisosaan. Nanoteknologian tavoitteena on kehittää mahdollisimman pieniä laitteita, joita tarvitaan pienoistietokoneiden ja mikrorobottien valmistuksessa.
Nanoteknologian tutkimukseen maailmassa käytetyt varat seitsenkertaistuivat kuudessa vuodessa. Vuonna 2003 tähän tutkimukseen käytettiin noin 3 mrd USD. Yhdysvaltain tiedeneuvosto on arvioinut, että Japani käytti näistä varoista noin 800 milj. dollaria, Yhdysvallat 774 miljoonaa ja Länsi-Euroopan maat 650 miljoonaa. Yhdysvalloissa on annettu nanoteknologialle korkea prioriteettiasema. Alan japanilainen huippuasiantuntija, professori Tomoji Kawai on sanonut Yhdysvalloissa tiedettävän, että nanoteknologia on ehkä ainoa tekniikan ala, jolla Yhdysvallat ei kykene voittamaan Japania. Japani on menestynyt erinomaisen hyvin mikrokennojen, mikromoottorien ja mikronestekidenäyttöjen suunnittelussa ja rakentamisessa. Ne ovat nykyisen informaatioteknologian kolme keskeistä rakennuspalikkaa.Sivut 76-77