Maatalous

Tilakoon pirstoaminen mielettömän pieniksi viljelmiksi on ymmärrettävä selitys myös sille, ettei maatalous ole Japanissa osoittanut teollisuuden kaltaista menestystä. Se on ollut tehotonta ja tuottavuudeltaan heikkoa. Maataloutta ei ole voitu harjoittaa kannattavasti eikä viljelijäväestö olisi voinut tulla toimeen ilman kuluttajien ja veronmaksajien huomattavaa tukea. Vuonna 2000 Japanissa maksettu maataloustuki oli OECD:n arvion mukaan 65 % maatalouden tuloista eli hieman korkeampi kuin Euroopan unionin maissa keskimääräinen 49 %.
Vuosien varrella maatalousväestö on jatkuvasti supistunut ihmisten siirryttyä muihin ammatteihin. Maatalous näyttelee kuitenkin edelleen merkittävää osaa ihmisten elämässä ja maan politiikassa. Se ei tarjoa ihmisille ainoastaan peruselintarvikkeita, vaan se rikastuttaa ihmisten elämää tarjoamalla kaupunkiväestölle viheralueita ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Vuonna 2005 maataloutta harjoittavia tiloja oli enää 1,9 miljoonaa. Näistä kuitenkin vain 22 % harjoitti täyspäiväistä maataloutta. 78 % tiloista oli osa-aikaisia viljelmiä. Omistajat hoitivat niitä lisätuloja hankkiakseen muun työnsä ohella.Sivu 57