Kiinan kansantasavallan merkkivuosi 1999

Kiinan kansantasavallan historiassa 1999 oli huomattava merkkivuosi. Silloin tuli kuluneeksi 50 vuotta kansantasavallan perustamisesta, 20 vuotta uudistuspolitiikan ja avointen ovien politiikan aloittamisesta ja 10 vuotta demokratialiikkeen murskaamisesta Tianan-menin aukiolla.
Vuosi kuvasi myös poliittisesti ja taloudellisesti uutta vaihetta Kiinan historiassa. Hallitus esitti kansankongressille perustuslain muuttamista sosialistisen Kiinan luonnetta muuttavalla tavalla. Deng Xiaopingin aloittamia uudistuksia ja avointen ovien politiikkaa alettiin luonnehtia "johtavaksi periaatteeksi", joka asetettiin tasaarvoiseen asemaan marxismin-leninismin ja Mao Tse-tungin oppien kanssa. Yksityinen yritteliäisyys ja yksityiset yritykset määriteltiin uudelleen "sosialistisen markkinatalouden tärkeäksi osatekijäksi" eikä enää "sosialistista, valtion omistamaa taloutta täydentäväksi osaksi". Käytännössä tämä merkitsi, että yksityisten yritysten olemassaolo taattiin lailla.Sivu 249