Kiina globaalin deflaation viejänä

Deflaatiosta keskusteltaessa on puhuttu paljon Kiinasta. Business Week ja The Economist ovat globaalista deflaatiosta kirjoittaessaan maininneet erityisesti Kiinan halpojen tuotteiden viejämaana ja deflaation levittäjänä. Pankkiiriliike Morgan Stanleyn pääekonomisti Stephen Roach on syyttänyt Kiinaa globaalin deflaatiovaaran aiheuttamisesta. Kiinan talous onkin näytellyt hyvin merkittävää osaa hintatason muodostumisessa teollisuustuotteiden maailmanmarkkinoilla. Kiinasta tuli vuonna 2003 maailman neljänneksi suurin vientimaa... Maan talous on viime vuosina kasvanut noin 9-10 %:n vauhdilla. Kiinan tuotannon on arvioitu kuluneen 5-vuotiskauden aikana painaneen maailman teollisuustuotteiden hintatasoa alaspäin 7 % ja vähittäishintoja 10 %. Kiinan talouden deflatorisia vaikutuksia lisää hallituksen politiikalla synnytetty suuri ylikapasiteetti monilla tuotannon sektoreilla.
Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet Kiinan mahdollisuudet vaikuttaa globaalin deflaation leviämiseen. He ovat pitäneet sitä liioitteluna. Heidän mielestään deflaatiosta voidaan syyttää Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Japanin heikkoa kasvua ja niiden ylituotantoa. Kiinalaisten mielestä heidän suhteellisen vaatimattoman vientinsä johdosta maan osuus globaalin deflaation synnystä voisi olla korkeintaan 4 %.Sivu 184