Kelluvat valuuttakurssit

Valuuttojen pariteettisopimus raukesi ja maailma ryhtyi käyttämään kelluvien valuuttojen järjestelmää vuonna 1973. Silloin ei vielä vaadittu politiikan kansainvälistä koordinoimista. Tätä on Japanissa selitetty mm. sillä, että vuonna 1973 Yhdysvallat piti itseään vielä globaalina taloudellisenakin supervaltana.
On myös vaikeata kuvitella, että silloin olisi nähty tarvetta koordinoida valuuttapolitiikkaa, koska taloustutkijat ja poliittiset päättäjät uskoivat vielä vakaasti, että kelluvilla valuuttakursseilla voitaisiin eristää kansalliset taloudet ulkoisista vaikutuksista ja keskittyä kotimaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kokemuksesta tiedämme nyt, että kellutuksen voima korjata ulkoisia tasapainottomuuksia ei ole niin suuri kuin aikanaan kuviteltiin. Kelluvat valuuttakurssit eivät ole yksinään kyenneet auttamaan Japanin ja Saksan liittotasavallan valtavan suuriksi paisuneiden ylijäämien eikä eräiden muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltain itsepintaisten vajeiden korjaamista.Sivut 224, 229, 231-232