Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen ja globalisaatio ovat sanoja, jotka ovat monissa maissa tulleet jokapäiväiseen käyttöön ilman, että ihmisillä olisi ollut tarkkaa käsitystä niiden merkityksestä.
Yleisessä kielenkäytössä kansainvälistyminen on liitetty kansainväliseen kauppaan, kansojen välisiin suhteisiin, sopimuksiin ja liittoihin. Mediassa ei ole juuri kiinnitetty huomiota siihen, että tapahtunut kehitys on merkinnyt myös aikaisemmin suhteellisen edun periaatteelle perustuneen maiden välisen kaupan muuttumista alueiden väliseksi kaupaksi, jota tukee absoluuttinen, selvä ja kiistaton etu. Viime vuosisadan lopulla kiihtynyt pääoman ja hyödykkeiden maailmanlaajuisesti vapaa liikkuminen on tehnyt tyhjäksi englantilaisen taloustieteilijän David Ricardon vuonna 1817 esittämän "suhteellisen edun" teorian kansainvälisessä kaupassa. Sen nimenomaisena ja oleellisena edellytyksenä oli, etteivät työvoima ja pääoma ole siirrettävissä kansojen välillä.Sivut 227, 324-337