"Kadotettu vuosikymmen"

Talouskuplan puhkeaminen 1991 johti pitkään ja häpeälliseksi koettuun talouselämän hiljaiseloon, masennusmielialaan ja sosiaaliseen stagnaatioon. Maailmalle levisi taru Japanin pysähtyneisyydestä ja kehityksen jatkuvasta alamäestä. Japanin reaalinen bruttokansantuote kasvoi 1990-luvulla vaivalloisesti. Pysähdystilassaankin se oli kuitenkin niin korkealla tasolla, ettei kansa tuntenut sen aiheuttavan suurta piinaa. Media ja jopa eräät akateemiset tutkijat alkoivat kutsua 1990-lukua Japanin "kadotetuksi vuosikymmeneksi".
Vuosikymmenen aikana aloitettiin kuitenkin suuret uudistukset. Uudistukset ulottuivat hallinnon kaikille tasoille, talouden rakenteisiin ja rahoitusjärjestelmään. Pyrkimyksenä oli myös sääntelyn purkaminen, läpinäkyvyyden lisääminen ja kilpailun edistäminen. Suoritetut uudistukset edistivät rakennemuutoksia, tuotannon liikakapasiteetti supistui ja velkaongelmat vähenivät. Yritykset kehittivät yhteistyön uusia muotoja ja suorittivat aggressiivisesti uusia, innovatiivisia sijoituksia parantaen siten kykyään kehittää uusia tuotteita ja palveluja.Sivut 6, 213, 366-367