Järjestäytymisaste ammattiyhdistyksissä

Ammattiyhdistysliikkeeseen osallistujien määrä oli vuonna 1955 noin 35 prosenttia palkansaajien määrästä. Tällä tasolla pysyttiinkin 1970-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen työntekijöiden järjestäytymisaste on jatkuvasti supistunut. Vuoden 1970 jälkeen ammattiliittojen jäsenmäärä pysytteli pitkään 12 miljoonan jäsenen tasolla. Vuonna 2006 se oli laskenut 10 miljoonaan. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvien työntekijöiden määrä eli järjestäytymisaste oli vuonna 2006 pudonnut 18,7 prosenttiin. Japanissa järjestäytymisaste on siis paljon alhaisempi kuin Suomen 71 % ja EU-25:n keskimääräinen 39 %...
Ammattiliitot poikkeavat Euroopan ja Yhdysvaltain ammattiliitoista myös siinä suhteessa, että suurimmissakin yrityksissä ne eivät ole ala- vaan yrityskohtaisia. Yrityksen yhteiseen ammattiliittoon voivat kuulua kaikki yrityksen työntekijät toimihenkilöistä eri ammattiryhmiin. Monilla aloilla yritysten ammattiliitot kuuluvat jonkin teollisuuden alan keskusliittoon. Ammattiliittojen lukumäärä on Japanissa erittäin suuri. Niistä 90 % on yritysten ammattiliittoja.Sivu 151