"Juuri oikeaan aikaan" tapahtuva toimitusjärjestelmä

Toyotan jo 1930-luvulla kehittämä "juuri oikeaan aikaan" tapahtuva, tuotantoprosessissa tarvittavien materiaalien ja osien toimitusjärjestelmä on hyvä esimerkki Japanissa käytetyistä tuotantomenetelmistä, jotka ovat 1980-luvusta lähtien levinneet laajalti maailmalle.
Tämä toimitusjärjestelmä teki suurten varastojen ylläpidon tarpeettomaksi ja alensi huomattavasti muitakin kustannuksia. Esimerkiksi tuotantoprosessissa tarvittavien henkilöiden määrä ja tuotevalikoiman laajentamisesta aiheutuvat kustannukset alenivat. Japanilaisten tuotantomenetelmien käyttöönotto on länsimaissakin aiheuttanut muutoksia työsuhteisiin ja yritysten välisiin suhteisiin. Niinpä kriittiset puheet japanilaisten työllistämismenetelmien ja yritysjärjestelmän päättymisestä ovat tuntuneet hieman kummallisilta.Sivu 157