"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Japanin opetusministeriössä "juku" -opetukseen on useiden vuosien ajan suhtauduttu kielteisesti. Tällaisia kursseja ei ole pidetty opetusjärjestelmään soveltuvina. Hallituksen asettama neuvoa-antava elin, elinikäisen opetuksen neuvosto, esitti asiasta kuitenkin kesäkuussa 1999 opetusministeriön kannasta jyrkästi poikkeavan mietinnön. Neuvosto katsoi tukiopetuksen ja valmennuskurssien vaikuttavan myönteisesti ja innostavasti opetukseen. Opetusministeriötä kehotettiin muuttamaan kantaansa "juku" -opetukseen.Sivut 122-123