Japanin valtion velka

Japanin velkatilanne eroaa suuresti muista velallismaista, jotka yleensä kärsivät vaihtotasevajeista ja suuresta ulkomaanvelasta.
Valtion velka on pääosin (95%) pienikorkoista (0,5-1,6%) ja pitkäaikaista (5-30 v.) kotimaista lainaa. Vuoden 2005 budjetissa valtion velanhoitokulut olivat 22,4 % budjetin menoista. Korkomenot olivat 8,9 biljoonaa jeniä (65 mrd €) eli 1,7 % BKT:sta ja 10,8 % budjetin menoista. Eräiden amerikkalaisten taloustutkijoiden mukaan julkisen sektorin velka vuonna 2003 (146 % BKT:sta) liioitteli velan harhaanjohtavasti 2,5-kertaiseksi. Heidän mielestä velan nettoarvo oli vain 64 % BKT:sta. Valtion velasta on suuri osa arvopapereina keskuspankin ja muiden valtion laitosten hallussa ja niiden taseissa varoina, joten näiden velkojen nettoarvo on nolla. Se muistuttaa valtion varojen siirtämistä taskusta toiseen. Nollaamalla valtion sisäiset velkasaatavat hallituksen tosiasiallinen velka ulkopuolisille, ja miltei yksinomaan japanilaisille tahoille oli vain 46 % bruttokansantuotteesta.Japanin velkojen kuoletus on veronmaksajille kivulias, mutta suhteellisen helppo tehtävä. Japanin tuloverot ja sosiaaliturvamaksut ovat vain 22 % tulokertymästä. Verotuksen nostaminen edes lähelle EU-maiden tasoa ratkaisisi nopeasti ongelmat. Siitä ei tulisi katastrofia. Asian ratkaisuksi on suunniteltu arvonlisäveroamme vastaavan kulutusveron nostamista 10-15 prosenttiin. Japanissa se on nyt vain 5 prosenttia.Sivut 270, 292, 367