Japanin suorat sijoitukset ulkomaille

Ulkomaille tehdyt suorat sijoitukset ovat 1990-luvulta lähtien toimineet kaupan ohella maailman talouselämän globalisoitumisen moottorina. Sijoitusten houkuttelemisesta tuli tärkeä tekijä monien maiden talouspolitiikassa. UNCTADin mukaan maaailman suorien sijoitusten kumuloitunut määrä ylitti 10 000 mrd dollarin rajan vuonna 2005. Sijoitusten kasvuvauhti kiihtyi 1990-luvun lopulla. Maailman suorat ulkomaiset sijoitukset olivat vuosina 1995-1999 keskimäärin 540 mrd dollaria ja vuosina 2000-2005 lähes 780 miljardia vuosittain. Huippuvuonna 2000 ne kasvoivat jopa 1 200 mrd dollariin. Käynnissä on ollut markkinoiden uusjako...
Japanin suora sijoitustoiminta ulkomaille alkoi muita teollisuusmaita myöhemmin. Pääomista rikkaan Japanin osuus maailman suorista ulkomaisista sijoituksista oli vuosina 1995-2005 vain alle 5 prosenttia. Syy johtui mm. japanilaisten yritysten vähäisestä kiinnostuksesta ulkomaisten yritysten ostamista ja fuusioita kohtaan. Tilanne on kuitenkin muuttunut Japanin rahoitussektorin uudistusten ja teollisuuden rakennemuutosten myötä. Vuosina 1996-2005 Japanin suorat ulkomaiset sijoitukset kasvoivat yhteensä 304 mrd dollarilla. Vuonna 2004 japanilaiset yritykset käyttivät 91,6 mrd USD fuusioihin ja yritysostoihin eli yli 5-kertaa enemmän kuin Aasiassa toiseksi sijoittunut Kiina.Sivut 297-300